Gebeliğe ait genel bilgiler

             Evlilik süresince gebelik nasıl Önlenebilir?

           Kısırlık Bazen dış görünüşü ve Sexsüiel (cinsi) hayatı gayet normal ve eksiksiz olan kadın veya erkeklerin çocukları olmadığı görülmektedir.  Bunun değişik sebepleri olduğu gibi, tedavi ile veya zamanla kendiliğinden değişebildiği de görülmektedir. Çocuğu …

Sahte gerçek olmayan hamilelik

            Bu, hamilelikten ürken kadınlarda, hamile kaldıklarından şüphelendikleri ya da çocuk sahibi olmayı arzu ettikleri için karşılaşılan bir durumdur. Bu çok az rastlanan bir vakadır. Gebeliğin ilk aylarında görülen normal gebelik belirtilerine, kadının rahminin genişlediğini …

Program dışı evlilik

          Daha ziyade yeni evli, birkaç ay önce evlenmiş kadınlarda görünen bir durumdur. Çocuk sahibi olmadan, evlenmeden önce, genç kızlığında dilediği gibi hareket edemediğinden kocasıyla birlikte gönlünce eğlenmeyi, gezip tozmayı düşünüyordur. Kendince daha ileri bir tarihte anne olmayı planlamıştır ama …

Elektrik enerjisinin önemi

          Elektriğin varlığı çok eski zamanlardan beri bilinmesine rağmen (Tales M. Ö. 600) elektrik enerjisinden yararlanma, bu alandaki geIişmeler çok eskiye dayanmaz. 19. asırdan itibaren elektrikli cihazlar çoğalmış, bu alandaki gelişmeler yoğunlaşmıştır. Örneğin bugün hepimizin evinde, iş yerinde birkaç tane …

hidroelektrik santraller

             Hidrolik santrallar, nehirlerin, akarsuların kinetik enerjilerini, baraj veya göllerdeki potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler. Yani bu santralların enerji kaynağı sudaki potansiyel enerjidir Herhangi bir yerde birikmiş ve durgun halde duran su bir potansiyel enerjiye sahiptir. Bu su daha aşağı …