Göktürk Devleti (552 659)

Bumin Kağan tarafından Ötükende kurulmuştur. “Türk adını kullanan ilk Türk devletidir. Bu durum devletin milli bir karakter,taşıdığinın göstergesidir. Hunlardan sonra Orta Asya’ya hâkim olan Avarları etkisiz hale getirerek Orta Asya’ya egemen olmuşlardır.
Ipek Yolu denetimini saglayan Göktürkler ayrıca Çin’i vergiye …

Avrupa Hun Devleti

Avrupa Hun Devleti’nin en ünlü hükümdan Attila’dır.
• Atlia.Döneminde Bizans. ile Margos ve Anatolios antlaşmaları yapılarak Bizans Devleti vergiye bağIanmıştır.
• Bizans’ı kontrol altına alan Attila. Batı Roma üzerine yönelmiştir. Galya Seferinden kesin bir sonuç alınamamıştır.
• Ertesi yıl italya’ya …

Kavimler Göçü Ve Sonuçları

Kavimler Göçü (375)
• Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Hunların bir bölümünün Balamir önderliğinde Batı yönünde ilerlemeleri ve bu ilerleyiş sırasında önlerine çıkan kavimler’ (Ostrogot, Vizigot, Vandal, Angıl gibi) Avrupa içlerine doğru göçe zorlamaları olayına Kavimler Göçü denir.
Kavimler Göçünün

Mete Han Dönemi

• Orta Asya’da ilk kez Türk siyasi birliğini sağlamıştır.
• Hun Imparatorluğu en gelişmiş dönemini yaşamıştır.
• Yönetimde etkili olan Kurultay (Toy) Meclisi oluşturulmuştur.
• Türk tarihinin ilk düzenli ordusunu kuran Mete Han günümüz ordularında da kullanılan onluk sistemi oluşturmuştur.…

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)
• Teoman tarafından “kutlu vatan” olarak kabul edilen Ötüken’de kurulmuştur. Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
• Teoman Döneminde Çinlilerle yoğun mücadeleler yaşanmıştır. Asya Hunları’nın Çinlilerle mücadelesinin temelinde İpek Yolu’na hakim olma isteği yatmaktadır.…

İskitler – Sakalar

İskitler (Sakalar)
• Tarihin bilinen ilk Türk topluuğudur.
Bu topluluğa İranlılar Saka, Yunanlılar İskit adını vermişlerdir.
• Batıya başlattıkları göç sonucunda Tuna Nehri’ne kadar ilerlemişlerdir.
• Atı evcilleştirdiği kabul edilen ilk Türk topluluğudur.
• Şu ve Alp Er Tunga destanları …

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI
Avrupa’daki kavimlerin kaynaşması sonucu Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş ve günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ açılmıştır.
Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. (476’da Batı Roma yıkılmıştır.)
Avrupa’ya gelen …

KAVİMLER GÖÇÜ (375)

Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Hunların bir bölümünün Balamir önderliğinde Batı yönünde ilerlemeleri ve bu Deneyiş sırasında önlerine çıkan kavimleri (Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) Avrupa içlerine doğru göçe zorlamaları olayına Kavimler Göçü denir.…

İLK TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI

Turkler gittikleri bölgelere kültürlerini de taşımışlardır. Böylece Turk kültürü farklı coğrafyalara yayılmıştır.
Türkler göç ettikleri yerlerde yeni devletler kurmuşlardır.
Türkler gittikleri yerlerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma acısından örnek oluşturmuşlardır.
Ana yurttan uzak bölgelere göç eden bazı Türk kavimleri milli …

İLK TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ

İLK TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ
-İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması, otlakların tarım alanlarının daralması
-Bağımsız yaşama duygusu
-Türk boylarının birbirleriyle hâkimiyet mücadelesi vermesi
-Hayvan hastalıklarının artması ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması
-Nüfusun artması ve buna bağlı olarak …