Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)

Asya Hun Devleti (Büyük Hun Devleti)
• Teoman tarafından “kutlu vatan” olarak kabul edilen Ötüken’de kurulmuştur. Tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir.
• Teoman Döneminde Çinlilerle yoğun mücadeleler yaşanmıştır. Asya Hunları’nın Çinlilerle mücadelesinin temelinde İpek Yolu’na hakim olma isteği yatmaktadır.…

İskitler – Sakalar

İskitler (Sakalar)
• Tarihin bilinen ilk Türk topluuğudur.
Bu topluluğa İranlılar Saka, Yunanlılar İskit adını vermişlerdir.
• Batıya başlattıkları göç sonucunda Tuna Nehri’ne kadar ilerlemişlerdir.
• Atı evcilleştirdiği kabul edilen ilk Türk topluluğudur.
• Şu ve Alp Er Tunga destanları …

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI

KAVİMLER GÖÇÜ’NÜN SONUÇLARI
Avrupa’daki kavimlerin kaynaşması sonucu Avrupa’nın etnik yapısı değişmiş ve günümüz Avrupa devletlerinin temelleri atılmıştır.
İlk Çağ kapanmış, Orta Çağ açılmıştır.
Roma İmparatorluğu 395 yılında Doğu ve Batı Roma olarak ikiye ayrılmıştır. (476’da Batı Roma yıkılmıştır.)
Avrupa’ya gelen …

KAVİMLER GÖÇÜ (375)

Asya Hun Devleti’nin parçalanmasından sonra Hunların bir bölümünün Balamir önderliğinde Batı yönünde ilerlemeleri ve bu Deneyiş sırasında önlerine çıkan kavimleri (Ostrogotlar, Vizigotlar gibi) Avrupa içlerine doğru göçe zorlamaları olayına Kavimler Göçü denir.…

İLK TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI

Turkler gittikleri bölgelere kültürlerini de taşımışlardır. Böylece Turk kültürü farklı coğrafyalara yayılmıştır.
Türkler göç ettikleri yerlerde yeni devletler kurmuşlardır.
Türkler gittikleri yerlerde devlet yönetimi ve askeri teşkilatlanma acısından örnek oluşturmuşlardır.
Ana yurttan uzak bölgelere göç eden bazı Türk kavimleri milli …

İLK TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ

İLK TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ
-İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması, otlakların tarım alanlarının daralması
-Bağımsız yaşama duygusu
-Türk boylarının birbirleriyle hâkimiyet mücadelesi vermesi
-Hayvan hastalıklarının artması ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması
-Nüfusun artması ve buna bağlı olarak …

TURK ADININ ANLAMI

TURK ADININ ANLAMI • Türk adı, türeyen, çoğalan, güç, kuvvet, olgunluk çağı, töre li, miğfer, erdemli, düzenli gibi anlamlara gelmektedir. Türk kelimesi en çok Çin yıllıklarında geçmektedir. Bunun yanında Türk adına Pers (İran), Arap, Bizans ve Hint kaynaklarında da sık …